LangLieu platform

LangLieu platform

Welcome to LangLieu platform

Hệ sinh thái phát triển kinh doanh trong ngành Nhà hàng - Ẩm thực đầu tiên của Việt Nam.

Nền Tảng Xã Hội LangLieu (RAV)

LangLieu là nền tảng được xây dựng bởi Hiệp Hội Nhà Hàng Việt Nam (RAV) với mục đích phát triển ngành Food & Beverage tại Viêt Nam qua việc tương tác trên nền tảng số. 

Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm của đội ngũ ban cố vấn cao cấp là các chuyên gia trong lĩnh vực Nhà hàng, Ẩm thực và Đồ uống thì LangLieu tự tin trở thành nơi giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đào tạo và phát triển của những tài năng và tổ chức trong lĩnh vực Nhà hàng và Ẩm thực.

Nền tảng được xây dựng tập trung vào 5 yếu tố quan trọng bao gồm:

  • Tương tác đa chiều -

  • Kết nối mạng lưới -

  • Hỗ trợ cộng đồng -

  • Cùng nhau phát triển -

  • Nâng tầm du lịch Việt -

Với mỗi thành viên mới trong cộng đồng LangLieu, chúng ta sẽ tiến thêm một bước vững chắc trong việc phát triển nền Ẩm thực - Nhà hàng của nước ta. Hãy cùng nhau xây dựng ngành Du lịch Việt Nam lên tầm cao đúng với tiềm năng vốn có!

Keep Up With LangLieu platform On The Go
LangLieu platform is powered by Mighty Networks
Phone numbers from outside the United States may need to use a prefix (e.g. +44 XX XXXX XXXX). Available on iOS and Android. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.